Φιλοσοφία


H φιλοσοφία μας, είναι ότι ο σημερινός επιχειρηματίας έχει την ανάγκη ο λογιστής πέρα από την ενασχόληση του με την καταγραφή, ταξινόμηση και ανάλυση των ιστορικών συναλλαγών πρέπει να έχει και τα απαραίτητα προσόντα, για να μπορεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές, να επινοεί και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν, βοηθώντας έτσι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περισσότερα »

Υπηρεσίες


Το γραφείο μας, άρτια οργανωμένο, ειδικεύεται στις σύγχρονες λογιστικοοικονομικές μεθόδους, βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις έχοντας πρόσβαση σε φρέσκες μοντέρνες λύσεις.Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στην εβδομαδιαία προσωπική επαφή. Η καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail, κινητό κλπ) αποτελεί την βάση για την γρήγορη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία κάθε επιχείρησης.

Περισσότερα »

Λογιστικά-Φοροτεχνικά


■ Μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας όλων των νομικών μορφών (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ατομικες) υπεύθυνα και με ορθή εφαρμογή των νόμων που ισχύουν κάθε φορά. ■ Εβδομαδιαία γραπτή ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο. ■Στατιστική παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης

Περισσότερα »